Erken Doğum Bebek Sağlığını Etkilermi

Erken doğum riski pek çok hamile kadında gözlemlenmektedir. Gebeliğin 20. haftasından sonra, 37. haftasından önce bebeğin dünyaya gelmesi erken doğumdur.

Tam olgunluğa ulaşmamış bebekler aceleci bir şekilde dünyaya gelirler. Annelerde 37. haftadan önce doğum sancıları başlamaktadır. Erken doğan bebeklere prematüre bebekler adı verilir.

Erken Doğumun Bebek Sağlığına Olumsuz Etkileri

Erken doğum nedeniyle bebeklerin akciğeri gelişmez ve solunum sorunları meydana gelebilir. Bebekler erken dünyaya geldiği için santral sinir sistemi ile ilgili problemlerin meydana geldiği gözlemlenmektedir. Sinir sistemindeki problemler prematüre bebek ölümlerine sebep olan en önemli etkenlerden biridir.

Erken doğan bebeklerin riskli dönemleri gebelik haftası ilerledikçe ortadan kalkar. Prematüre bebeklerin yaşama şansı son yıllarda sağlık açısından yaşanan gelişmeler sayesinde bir hayli artmıştır. Ancak prematüre bebeklerin bakımı ve tıbbi bakım masrafları oldukça fazladır.

Erken Doğum Nedenleri

Erken doğumun gerçekleşmesine neden olan pek çok etken bulunmaktadır. Erken doğum nedenleri şu şekildedir:

  • Erken doğumların meydana gelmesindeki en önemli faktör enfeksiyonlardır. Anne adaylarındaki üriner enfeksiyon varlığı erken doğuma sebep olmaktadır. İdrar yolu enfeksiyonu nedeniyle de erken doğum gerçekleşebilmektedir. İdrar yolu enfeksiyonu bulunan anne adaylarında erken doğum riski 5 kat artmaktadır. İdrar yolu enfeksiyonu ile ilgili testler yapılmalı ve uygun tedavi yöntemleri seçilmelidir.

  • Daha önce erken doğum yapan anne adaylarında erken doğum riski diğer çocukta da devam eder.

  • Anne adayında mevcut olan kronik hastalıklar ve daha önce yapılan düşükler erken doğum nedenlerindendir.

  • Annenin genç olması, annenin geçirdiği fiziksel travmalar, yetersiz beslenme ve annenin sigara kullanımı erken doğum için risk unsurları arasında yer almaktadır.

Erken Doğum Belirtileri

Erken doğumu engellemek mümkündür. Erken doğumu engellemenin temel yolu erken teşhistir. Anne adaylarında meydana gelen ulterus kasılmalarının fark edilmesi önemlidir. Karında meydana gelen sertleşmelerin düzenli ve sık sık gerçekleşmesi halinde anne adaylarının erken doğum riski taşıdığı düşünülebilir.

Erken doğum belirtileri arasında pelviste baskı, vajinal akıntıların artması, kasık, sır ve bel bölgesinde ağrı oluşumu ve kanlı akıntılar bulunmaktadır.